Erasmus+ Teacher

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ERASMUS +  TEACHER „Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – Teacher

 

Documents for accreditation of the study program Preschool education/Dokumenti za akreditadiju studijskog programa Predškolski odgoj 

Study program for Preeschool educatin Faculty of Pedagogy / Nastavni plan i program – Predškolski odgoj 2018/19

Supplement to the Request for (re) accreditation of the University of Bihać / Dopuna Zahtjeva za (re)akreditaciju Univerziteta u Bihaću

Decisions for accreditation Pf Preschool education / Odluke za akreditaciju Pf Predškolski odgoj

Self-evaluation report of the study program Preschool education / Samoevaluacijski izvještaj studijskog programa Predškolski odgoj

Study program self-evaluation report Preschool education / Study program self-evaluation report Preschool education

Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the USK-a , Request for accreditation to the AGENCY FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND QUALITY ASSURANCE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA / Dopuna zahtjeva za (re)akreditaciju Univerziteta u Bihaću sa prijedlogom za akreditaciju studijskog programa Predškolski odgoj, Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Bihaću

 

U okviru radnih paketa u projektu održani su treninzi trenera vezano za Kompetencije i nove metode nastave . Predavači su bili učensici projekta prof.dr. Nijaz Skender, i doc.dr. Lejla Ovčina

Izvještaj o održanim ToT sesijama

 

U junu mjesecu 2019. (12.6. u 11h) održane su dvije prezentacije u okviru projekta ERASMUS + TEACHER. Prezentaciji se odnose na kompetencije, personalne, profesionalne, socio-komunikacijske i trensverzalne. Prof. Sklender Nijaz održao je prezentaciju u vezi sa profesionalnim, personalnim i socio-komunikacijskim kompetnacijama. Tokom prezentacije, spomenuti prof. je objašnjavao generičke i specifične kompetencije. Drugu prezentaciju održala je doc. dr. Lejla Ovčina koja je govorila o transverzalnim kompetencijama. Upoznala je učesnike seminara sa kompetencijama medijska i informacijska pismenost, globalno građanstvo i druge (poštivanje vjerskih vrijednosti i cijenjenje zdravog životnog stila). Nakon održanog seminara učesnicu su iskazali zadovoljstvo održanim seminarom i predložili da se pomenute kompetencije uvrste u silabuse predmeta.

U prilogu ovog izvještaja su fotografije sa održanih prezentacija

Bihać, 21. juni 2019. godine

 

Projekt mendzer

Prof.dr. Nijaz Skender

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Dragi studenti,

U sklopu projekta Teacher, čiji je voditelj prof. dr. Nijaz Skender, studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću su dobili 5 kompjutera koji su postavljeni ispred studentske službe. Kompjuteri su namijenjeni upravo vama, koji imate veće pauze između predavanja da obavite prepravke svojih radova, da radite seminarske radove, za prijavu ispita, i druge radnje vama bitne.
Kompjuteri su u pripravnosti samo studentima i mogu se koristiti odmah.
Ovim putem se zahvaljujemo Evropskoj Uniji koja ovakvim projektima podržava studente i sredstva namjenjuje u ovakve projekte.

Asocijacija studenata „Educo“
Pedagoški fakultet Bihać

Februar, 2021.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ERASMUS +  TEACHER „Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – Teacher

 

Prof.dr. Nijaz Skender

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Menadzer u okviru  projekta „Teacher“

e-mail : nijazs@yahoo.com

 

I Z V J E Š T A J

o održanom kursu engleskog jezika za 2019. godinu

 [Grant Agreement Number 2016-3217/001-001]
[Project Name and Number: “Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina” – 574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP]

 

U okviru projekta „Teacher“ za 2019. godinu predvidjeno je oržavanje 60 sati engleskog jezika za osoblje Univerziteta u Bihaću

Kurs je organiziran u tri modula i to :

III MODUL  beginer  –  nastavak na I MODUL IZ 2018. godine ukupno 20 školskih sati

IV MODUL  intermidiet – nastavak na II MODUL IZ 2018 godine ukupno 20 školskih sati

V MODUL INTERMIDIET – nastavak na IV MODUL IZ 2019. godine ukupno 20 školskih sati

 

Na III MODUL /beginer/ se prijavilo ukupno 9 kandidata. Nastava se održavala u periodu MART – JUNI  jednom sedmično (petak u 11 sati)

Na IV MODUL I V MODUL Sse prijavilo 11 kandidta. Nastava se održavala  u periodu MART  do 15 JULA 2 puta semdično  i to  ponedjeljak od 10.30 do 12. 00 i četvrtak  10.00 do 11.30.

Nastava se odvijala prema programu koji je u prilogu.

U prilogu su i spiskovi osoblja koji su prisustvovali nastavi engleskog jezika.

 

 

Projekt menadzer

Prof.dr. Nijaz Skender

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Na 35. redovnoj sjednici NNV-a Pedagoškog fakulteta održanoj dana 17.12. 2019. godine donesena je odluka kojom se imenuje Komisija za pisanje samoevaluacijskog izvještaja za Odsjek predškolski odgoj za 2018/2019. godinu u okviru projekta Erasmus + Teacher.

Odluka imenovanju Komisije za pisanje samoevaluacijskog izvještaja za Odsjek predškolski odgoj

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

P O Z I V

 

Kojim se pozivate da prisustvujete prezentaciji projekata Univlerziteta u Bihaću koja će se održati u petak 12. 03. 2019. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u 11 sati.

Projekti sa Pedagoškog fakulteta

U okviru prezentacije bit će promovirani sljedeći projekti sa Pedagoškog fakulteta  

  1. Erasmus +: Intorducing competence-based preschool teacher education curricula Bosnia and Herzegovina – TEACHER

Voditelj: prof.dr. Nijaz Skender

Finansijer: Evropska unija

 

  1. Nivo tjelesne aktivnosti u relaciji sa morfološkim karakteristikama, gojaznosti, povišenom masnoćom u krvi i hipertenzijom kod studenata.

 

Voditelj projekta: prof.dr. Nijaz Skender,

Finansijer: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

 

  1. Rekonstrukcija objekta broj 13 za potrebe sportske dvorane Odsjeka za tjelesni odgoj i sport Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Voditelj projekta: prof.dr. Nijaz Skender

Finansijer: Federalno ministarstvo sporta

 

 

Prof.dr. Nijaz Skender

Voditelj projekata

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

On October 30, 2018 Second Steering Committee Meeting was organized at the University of Bihac. The aim of this meeting was analysis of the Mid Term Report and further activities within the project.

For more information see Agenda

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

English language course

At the Pedagogical Faculty of the University of Bihać, was organized the course of English language teaching in period 1. 09 – 15. 11. 2018.

The course is organized for teaching and non-teaching staff within the Erasmus + project. “Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – Teacher“

The course is organized into two groups

I group is beginning had 11 attendants and

II group is intermediate had 12 attendants.

Four modules were organized lasting 11 weeks.

Teaching was conducted by mr. Simona Ruznic, Senior Assistant at the Faculty of Pedagogy at the University of Bihać

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

On the Pedagogical faculty University of Bihac, in academic  2018/2019. Years there are 19 students enrolled in the Department of preschool education.

Teaching takes place according to the adopted curriculum within the Erasmus + Project Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – (TEACHER).

Curriculum

The list of students

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DOKUMENTACIJA

Izvještaj o nabavci opreme u okviru projekta Teacher 12.2020.

Nastavni plan i program – Predškolski odgoj 2018/19

Odluke

Odluka o donošenju izmijenjenog i dopunjenog Studijskog programa

Studenti koji studiraju po nastavnom planu i programu

Odluka o imenovanju komisije za provođenje samoevaluacije

Izvještaj o analizi rezultata anketiranja studenata Pedagoškog fakulteta u ljetnom semestru 2017-18. godine

Rezultati ankete – januar 2019.

Izvještaj o radu Ureda prorektora za NIR i međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu za ak.2017-18. godinu; februar 2018.

Teacher prezentacija interpersonalne vještine

ToT prezentacije i seminar na PF

Transverzalne kompetencije

Izvještaj o održanim prezentacijama

Zapisnik sa sastanka projektnog tima Pedagoškog fakulteta Odsjeka za PO

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

P O Z I V

na javno predstavljanje projekata koje će se održati  dana 22. 12. 2016. odine u 13 sati u učionici broj 1 Pedagoškog fakulteta

 

 Poštovane kolege

 

Imam zadovoljstvo i čast  u svojstvu voditelja projekata pozvati vas  na javno predstavljanje projekata  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću koji su nam odobreni od strane  EVROPSKE UNIJE, FMON, i   FMKIS u 2016. godini

Naša je obaveza da u skladu sa ugovorima koje smo potpisali sa finansijerima javno predstavimo i promoviramo dobijene projekte.

 

Spisak projekata koji će biti prezentirani a dobii j od različitih nivoa vlasti BiH i EU.

  • Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (ERAZMUS ) Finansira EU (91.160.00 EURA).
  • Prevalencija tjelesnih defromiteta kod djece uzrasta 11 i 12 godina. Finasira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Vrijednost  prjekta 10.4450.00 KM.
  • Rekonstrukcija objekta broj 13 za potrebe sportske dvorane. Finansira Federalno ministarstvo kulture i sporta. Vrijednost 500.00 i donacija od općine Bihać 10.000.00 što ukupno iznosi 29.500.00 KM.

 

S poštovanjem

Voditelj projekata

Prof.dr. Nijaz Skender

 

 

Pedagogical faculty presentation

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈