Nastavnici i suradnici

Voditelj Odsjeka:

 

dr. sc. Edin Dupanović

Zvanje: Docent Edin.Dupanovic

Odsjek: Engleski jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje

 • Savremeni engleski jezik
 • Lingvistika engleskog jezika
 • Metodika nastave engleskog jezika i književnosti

Predmeti

 • Uvod u studij engleskog jezika
 • Morfologija engleskog jezika I i II
 • Fonetika i fonologija engl. jez.
 • Jezik i kultura
 • Sintaksa engleskog jezika I i II
 • Semantika engleskog jezika
 • Sociolingvistika

Telefon: +387 37 229-865

E-mail: edupanovic.pfbi@outlook.com

CV: doc.dr.sc. Edin Dupanović

 

 

 

mr.sc. Alma Huskić

Zvanje: asistent

Odsjek: Engleski  jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje: Engleski jezik

Telefon: 037/229-865

E-mail: huskic.alma@gmail.com

CV:

 

mr.sc. Senka Majetić

Zvanje: viši asistent

Odsjek: Engleski  jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje:

Predmeti:

Telefon: 037/229-868

E-mail: majetic.senka@yahoo.com

CV: mr. sc. Senka Majetić

 

dr.sc. Mersina Mujagić

Zvanje: viša asistentica

Odsjek: Engleski  jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje:

Predmeti:

Telefon: 037/229-858

E-mail: mersina.mujagic@unbi.ba

CV: Mersina Mujagic CV

 

doc.dr. Sandra Novkinić

Zvanje: docent

Odsjek: Engleski  jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje: Engleska književnost

Predmeti:

 • Uvod u teoriju književnosti
 • Uvod u englesku književnost
 • Engleska književnost od početka do kraja 17. st.
 • Romantizam u engleskoj književnosti
 • Američka književnost
 • Shakespeare
 • Viktorijanska književnost
 • Postviktorijanska književnost
 • Modernizam i postmodernizam u engleskoj književnosti
 • Drama prije Shakespearea

Telefon: 037/229-861

E-mail: sandra_novkinic@hotmail.com

CV: mr. sc. Sandra Novkinić

 

doc.dr. Alma Pehlivanović

Zvanje: docent

Odsjek: Engleski  jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje:

 • Savremeni engleski jezik
 • Lingvistika engleskog jezika
 • Metodika nastave engleskog jezika i književnosti

Predmeti:

Telefon: 037/229-865

E-mail: alma.zeric@gmail.com

CV: