Erasmus+ Teacher

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

P O Z I V

 

Kojim se pozivate da prisustvujete prezentaciji projekata Univlerziteta u Bihaću koja će se održati u petak 12. 03. 2019. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u 11 sati.

Projekti sa Pedagoškog fakulteta

U okviru prezentacije bit će promovirani sljedeći projekti sa Pedagoškog fakulteta  

  1. Erasmus +: Intorducing competence-based preschool teacher education curricula Bosnia and Herzegovina – TEACHER

Voditelj: prof.dr. Nijaz Skender

Finansijer: Evropska unija

 

  1. Nivo tjelesne aktivnosti u relaciji sa morfološkim karakteristikama, gojaznosti, povišenom masnoćom u krvi i hipertenzijom kod studenata.

 

Voditelj projekta: prof.dr. Nijaz Skender,

Finansijer: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

 

  1. Rekonstrukcija objekta broj 13 za potrebe sportske dvorane Odsjeka za tjelesni odgoj i sport Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Voditelj projekta: prof.dr. Nijaz Skender

Finansijer: Federalno ministarstvo sporta

 

 

Prof.dr. Nijaz Skender

Voditelj projekata

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

On October 30, 2018 Second Steering Committee Meeting was organized at the University of Bihac. The aim of this meeting was analysis of the Mid Term Report and further activities within the project.

For more information see Agenda

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

English language course

At the Pedagogical Faculty of the University of Bihać, was organized the course of English language teaching in period 1. 09 – 15. 11. 2018.

The course is organized for teaching and non-teaching staff within the Erasmus + project. “Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – Teacher“

The course is organized into two groups

I group is beginning had 11 attendants and

II group is intermediate had 12 attendants.

Four modules were organized lasting 11 weeks.

Teaching was conducted by mr. Simona Ruznic, Senior Assistant at the Faculty of Pedagogy at the University of Bihać

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

On the Pedagogical faculty University of Bihac, in academic  2018/2019. Years there are 19 students enrolled in the Department of preschool education.

Teaching takes place according to the adopted curriculum within the Erasmus + Project Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – (TEACHER).

Curriculum

The list of students

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

DOKUMENTACIJA

Nastavni plan i program – Predškolski odgoj 2018/19

Odluke

Odluka o donošenju izmijenjenog i dopunjenog Studijskog programa

Studenti koji studiraju po nastavnom planu i programu

Odluka o imenovanju komisije za provođenje samoevaluacije

Izvještaj o analizi rezultata anketiranja studenata Pedagoškog fakulteta u ljetnom semestru 2017-18. godine

Odluka o imenovanju tima za projekte i međunarodnu saradnju

Rezultati ankete – januar 2019.

Izvještaj o radu Ureda prorektora za NIR i međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu za ak.2017-18. godinu; februar 2018.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

P O Z I V

na javno predstavljanje projekata koje će se održati  dana 22. 12. 2016. odine u 13 sati u učionici broj 1 Pedagoškog fakulteta

 

 Poštovane kolege

 

Imam zadovoljstvo i čast  u svojstvu voditelja projekata pozvati vas  na javno predstavljanje projekata  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću koji su nam odobreni od strane  EVROPSKE UNIJE, FMON, i   FMKIS u 2016. godini

Naša je obaveza da u skladu sa ugovorima koje smo potpisali sa finansijerima javno predstavimo i promoviramo dobijene projekte.

 

Spisak projekata koji će biti prezentirani a dobii j od različitih nivoa vlasti BiH i EU.

  • Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (ERAZMUS ) Finansira EU (91.160.00 EURA).
  • Prevalencija tjelesnih defromiteta kod djece uzrasta 11 i 12 godina. Finasira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Vrijednost  prjekta 10.4450.00 KM.
  • Rekonstrukcija objekta broj 13 za potrebe sportske dvorane. Finansira Federalno ministarstvo kulture i sporta. Vrijednost 500.00 i donacija od općine Bihać 10.000.00 što ukupno iznosi 29.500.00 KM.

 

S poštovanjem

Voditelj projekata

Prof.dr. Nijaz Skender