Nastavnici i suradnici

Voditelj odsjeka:

dr. sc. Bećo Pehlivanović

Zvanje: docent

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora u zvanje: Opća i nuklearna fizika

Predmeti:

 • Opća fizika 1
 • Opća fizika 2
 • Uvod u nuklearnu fiziku

Telefon: 037/229-867

E-mail: becop4@gmail.com

CV:

 

prof. dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić

Zvanje: redovni profesor

Odsjek: Odsjek za matematiku i fiziku

Oblast izbora: Algebra i Metodika nastave matematike

Predmeti:

 • Elementarna matematika
 • Linearna algebra
 • Uvod u teoriju brojeva
 • Kriptografija i sigurnost mreža

Telefon: 037/229-872

E-mail: bernadin@bih.net.ba

CV:

 

dr. sc. Jasna Hamzabegović

Zvanje: Docent

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora u zvanje :

 • Računarstvo
 • Opća informatika i metodika nastave informatike

Predmeti

 • Algoritmi i programiranje
 • Programski jezici 1 i 2
 • Programiranje windows aplkacija
 • Programiranje obrazovnih aplikacija
 • Web dizajn
 • Web programiranje
 • Metodika nastave informatike

Telefon: 037/229-872

E-mail: hjasna@bih.net.ba

CV:

 

dr. sc. Karmelita Pjanić

Zvanje: Vanredni profesor

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora u zvanje:

Predmeti:

Metodika nastave matematike,

Osnove matematike

Telefon: 037/229-867

E-mail: kpjanic@gmail.com

CV:

 

Amra Duraković, MA.

Zvanje: Viši asistent

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora: Algebra i Metodika nastave matematike

Predmeti:

Telefon: 037/229-871

E-mail:amra.durakovic@pfb.unbi.ba; amra_aldzic@hotmail.com

CV:

 

Selma Kapić, MA.

Zvanje: Viši asistent

Odsjek: Matematika i fizika, Razredna nastava

Oblast izbora: Matematička analiza, Primjenjena matematika

Predmeti:

 • Uvod u matematičku analizu
 • Diferencijalni i integralni račun funkcija jedne varijable
 • Diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabli
 • Kompleksna analiza
 • Numerička matematika
 • Viša matematika

Telefon: 037/229-871

E-mail: selmak1@live.com

CV:

 

Edin Liđan, MA

Zvanje: Viši asistent

Odsjek:  Matematika i fizika

Oblast izbor: Algebra i metodika nastave matematike

Telefon: 037/229-869

E-mail: lidjan_edin@hotmail.com

CV:

 

Admir Kurtanović, BA.

Zvanje: asistent

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora:  Informatika

Telefon: 037 229 – 863

E-mail: admir.kurtanovic@pfb.unbi.ba

CV: