Cijene studija

unbiOdlukom Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću o visini troškova školarine i drugih usluga I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, broj: 01-5748/2011 od 05. 12. 2011. godine, odnosno Odlukom o izmjeni Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, broj: 01-1004/2013 od 19. 02. 2013. godine, utvrđeni su troškovi školarine i drugih usluga koje Univerzitet u Bihaću pruža studentima I (prvog) ciklusa u statusu redovnih, redovnih samofinansiraju i vanrednih studenata.