Nastavnici i suradnici

Voditelj Odsjeka

 

dr.sc. Lejla Ovcina

Zvanje: docent

Odsjek: Razredna nastava i predskolski odgoj

Oblast izbora: Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti

Predmeti:

 • Metodika nastave početnog čitanja i pisanja
 • Metodika nastave bosanskog jezika
 • Metodika razvoja govora I i II
 • Scenski izraz i lutkarstvo
 • Filmska i RTV kultura

Telefon: 037/229-858

E-mail: olejla@hotmail.com lejla.ovcina@pfb.unbi.ba

CV:

 

dr.art. Meho Čaušević

Zvanje: redovni profesor

Odsjek: Razredna nastava

Oblast izbora: Teorija i metodika likovne kulture

Predmeti:

 • Likovna kultura
 • Metodika nastave likovne kulture
 • Metodika likovnog odgoja
 • Crtanje i slikanje
 • Praktikum likovne kulture
 • Likovne tehnike

Telefon: 037 229 850

E-mail: meho.causevic@bih.net.ba

CV:

 

prof. dr. Karmelita Pjanić

Zvanje: Redovni profesor

Odsjek: Matematika i fizika

Oblast izbora u zvanje:

 • Metodika nastave matematike
 • Osnove matematike

Predmeti:

Telefon: 037/229-867

E-mail: kpjanic@gmail.com

CV BS:

CV EN: prof.dr. Karmelita Pjanić- Lipovača

 

Prof. dr. Nijaz Skender

Zvanje: Redovni profesordr.sc.Nijaz-Skender

Odsjek: Tjelesni odgoj i sport

Oblast izbora:

Predmeti:

Telefon: 037/229-880

E-mail: nijazs@yahoo.com

CV BS: prof.dr. Skender Nijaz

CV EN: prof. dr. Skender Nijaz

https://scholar.google.com/citations?user=Ny9SQ1QAAAAJ&hl=hr

https://www.researchgate.net/profile/Nijaz_Skender

 

dr.sc. Naim Ćeleš

Zvanje: Vanredni profesordr.sc.Naim Celes

Odsjek: Tjelesni odgoj i sport

Oblast izbora:

Predmeti:

Telefon: 037/229-874

E-mail: jasminaim@yahoo.de

CV: dr.sc. Ćeleš Naim

 

dr. sc. Belkisa Dolić

Zvanje: docentBelkisa_Dolic

Odsjek: Bosanski jezik i književnost

Oblast izbora u zvanje:

 • Savremeni bosanski jezik

Predmeti:

 • Fonetika i fonologija s ortoepijom i ortografijom
 • Lingvostilistika
 • Semantika
 • Bosanski jezik I
 • Bosanski jezik II
 • Bosanski jezik III

Telefon: 037/229-877

E-mail: belkisa_dolic@hotmail.com

CV BS: doc.dr. Belkisa Dolić

CV EN: doc.dr. Belkisa Dolić

 

Dr.sc. Samra Hrnjica

Zvanje: viši asistent

Odsjek: Bosanski jezik i književnost

Oblast izbora:  Jezik

Telefon: 037 229 – 863

E-mail: samra.hrnjica@unbi.ba

CV:

 

Amra Duraković, MA.

Zvanje: Viši asistent

Odsjek: Matematika i fizika, Razredna nastava

Oblast izbora: Algebra i Metodika nastave matematike

Predmeti:

Telefon: 037/229-871

E-mail:amra.durakovic@pfb.unbi.ba; amra_aldzic@hotmail.com

CV: