Razredna nastava

Zašto postati učitelj?

Među sjajnim mogućnostima za budući posao i karijeru u svijetu je vrlo je malo onih koji nude od ličnog ponosa, zadovoljstva učenja do nagrade da ste inspiracija cijelim generacijama. Jedan takav rijedak posao  je posao učitelja.

Biti učitelj mnogo je više od običnog zanimanja. To je poziv. Posao učitelja ne ogleda se samo u poučavanju učenika, njegov utjecaj je daleko širi od rada u učionici. On nije samo učitelj već i mentor, prijatelj, nerijetko i drugi roditelj. Učitelji su osobe koji utječu na rast i razvoj djeteta na prvim stepenicama školskog obrazovanja. Oni imaju značajnu ulogu u oblikovanju mlade ličnosti jer ohrabruju i pomažu učenike da ostvare svoj puni potencijal. Biti učitelj, omogućuje prenošenje životnih poruka koje se nikad ne zaboravljaju i stavlja vas u položaj da utječete na ponašanje, maštu, odluke i oblikovanje narednih generacija. Inspiriranjem i podrškom generacija učitelji imaju snažan utjecaj na društvo i vrlo je malo profesija koji će pružiti lični osjećaj postignuća koliko to pruža podučavanje.

Učitelji mogu promijeniti život velikog broja djece i to je često razlog zašto neko odabire ovaj poziv.

 

 

Bakalaureat/Bachelor razredne nastave

Sadržaj i kvalifikacije

Studijski program Odsjeka za razrednu nastavu koncipiran je kao četverogodišnji studij i usklađen je sa programima zemalja Evropske unije, što omogućava integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove. Bachelori razredne nastave osposobljeni su da uspješno, samostalno realiziraju odgojno-obrazovni rad u razrednoj nastavi devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja primjenjujući savremena znanja, sposobnosti i vještine iz oblasti odgojno-obrazovnog rada; za samostalno cjeloživotno učenje i usavršavanje u skladu s novim dostignućima u oblasti odgojno-obrazovnog rada; ostvarivanje   saradnje   s   društvenom   sredinom   i   različitim   faktorima   odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije; za   kreativni   pristup   školskom   kurikulumu,   organiziranju   i   evaluaciji   odgojno-obrazovnog rada učenika nižih razreda.

 

Očekivana kompetencije

Po završetku četverogodišnjeg studija, bachelori razredne nastave bit će osposobljeni da: prate  savremena naučna dostignuća odgojno-obrazovnog rada u području primarne edukacije; metodički osposobljeni za samostalno izvođenje nastave u mlađim razredima osnovne škole (od I do V razreda); kritički procjenjuju činjenice i teoretske postavke u širem odgojno-obrazovnom kontekstu;  uočavaju i istražuju savremene probleme na polju školskog odgoja i obrazovanja; samostalno i kontinuirano stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje; posjeduju znanja i vještine za upotrebu adekvatnih IT-paketa s ciljem da pronađu, istraže, razviju i predstave brojne vrijednosti, tekst i slike; sviraju barem jedan muzički instrument; teoretski i praktično koriste likovne tehnike; teoretski i praktično poznaju različite sportove.

 

Kontakt podaci:

Adresa: Pedagoški fakultet, Žegar Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać

Šef odsjeka: dr. sc. Lejla Ovčina

Telefon: 037 229 858

Web: www.pfb.unbi.ba

Kontakt: pfb@unbi.ba