Tjelesni odgoj i sport

Odsjek za tjelesni odgoj i sport

 

Pedgoški fakultet Univerziteta u Bihaću nudi priliku budućim studentima da upišu jedan od sedam odsjeka našeg fakulteta, a jedan od najatraktivnijih je svakako i Odsjek za tjelesni odgoj i sport.

Misija Odsjeka za tjelesni odgoj i sport je poticanje stručne i naučno-istraživačke djelatnosti koja će doprinosti razvoju akademskog osoblja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske rekreacije, amaterskog i vrhunskog sporta a sve u skladu sa zahtjevima prakse i tržišta rada.

Vizija Odsjeka je stvarati stručnjake u oblasti tjelesnog odgoja i sporta te unaprijediti transver naučnih i stručnih znanja u svim područjima kineziologije i društva u cjelini.

 

Odsjek tjelesnog odgoja i sporta pruža velike mogućnosti  studentima počev od edukacije, sportske rekreacije do vrhunskog sporta. U toku studiranja studenti imaju priliku da stiču vještine pripremanja i realizacije programa,  poboljšanja zdravstvenih kapaciteta svih uzrasnih kategorija stanovništva kroz pokret, kretanje i različite oblike tjelesnog vježbanja. Znanja stečena na Odsjeku mogu primjenjivati u  institucijama odgoja i obrazovanja, rekreativnog, amaterskog i profesionalnog sporta. Treba potencirati da su na odsjeku jednako vazna kako teoretska tako i prakicna znanja i vjestine sto ovaj odsjek izdvaja od drugih.

Kada govorimo o nstavnom kadru, mozemo da kazemo da Odsjek raspolaže jednim redovnim profesorom, jednim vanrednim, jednim docentom i sa dva visa aisstenta, te sa takvim kadrom pokriva sirok dijapazon iz oblasti kineziologije, sportske pedagogije i psihologije.

Pored nastavnog osoblja, za kvalitetnu realizacju nastave neophodna je također i kvalitetna oprema, a Odsjek za tjelesni odgoj i sport raspolaze sa najsavremenijom dijagnostičkom opremom za kineziološka istrazivnja, te je ista na raspolaganju kako studentima tako i uposlenicima za obuku i usavrsavanje. Na Odsjeku su realizirani ili su u toku realizacije mnogi projekti finansirani od domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija. Ti projekti predstavljaju izuzetan značaj za Univerzitet, Pedagoški fakultet ali i društvo u cjelini..

Nastavni plan i program Odsjeka je baziran na kompetencijama i usklađen sa sličnim programima u regiji, tako da omogućuje mobilnost naših studenata u zemlji i inostranstvu. Potrebno je naglasiti da studenti Odsjeka za tjelesni odgoj i sport  učestvuju u programima razmjene kroz različite evopske i domaće programe.

Diploma Odsjeka za tjelesni odgoj i sport je međunarodno priznata te nudi studentima velike mogućnosti kako u BiH tako i u evropskoj uniji. Mnogi diplomci i magistri  rade širom BiH, regije i  evropske unije i priznati su kao izuzetni stručnjaci u oblasti kineziologije što nam čini posebno zadovoljstvo. Također, nekolicina nasih svršenih ali i trenutnih studenata su i vrhunski sportaši te samim tim su najbolji ambasadori našeg odsjeka ali i fakulteta u cjelini, sto nam daje motiv i priznanje za dalji i kvalitetniji rad.

 

Odsjek za tjelesni odgoj i sport je organiziran na način da pokriva 4 prostora. Predviđen je za edukaciju nastavnog kadra u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja u predškolskim, osnovnoškolskim, srednjoškolskim i univerzitetskim programima, pomoć i podrška u usavršavanju stručnjaka u oblasti amaterskog i profesionalnog sporta ,edukaciji menadžera u oblasti sporta i sportskih organizacija kao i organizaciji sportske rekreacije u turizmu i drugim privrednim granama. Posebna se pažnja posvećuje sticanju znanja u oblasti poboljšanja zdravlja svih kategorija društva posebno sa aspekta motoričkog inaktiviteta koji je prouzrokovan savremenim načinom života.

Nakon završenog Odsjeka za tjelesni odgoj i sport kandidati će posjedovati znanja iz oblasti razvoja antropoloških obilježja kao i  pripremanju programa poboljšanja zdravstvenih kapaciteta kroz tjelesno vježbanje i pokret sa posebnim aspektom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti.

Bit će sposobni  koristiti nastavna sredstva i pomagala u realizaciji programa tjelesnog vježbanja i primjeni optimalnih opterećenja za poboljšanje zdravlja svih uzrasnih kategorija stanovnistva. Moći će koristiti socijalne vještine za rješavanje problema, za suočavanje s konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima a također i sve prednosti koje tjelesni i zdravstveni odgoj pruža u  korištenju  bioloških, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih i pedagoških vrijednosti.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Misija Odsjeka za tjelesni i zdravstveni odgoj je poticanje stručne i naučno-istraživačke djelatnosti koja će doprinosti razvoju akademskog osoblja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportske rekreacije, amaterskog i vrhunskog sporta a sve u skladu sa zahtjevima prakse i tržišta rada.

Vizija Odsjeka je stvarati stručnjake u oblasti tjelesnog odgoja i sporta te unaprijediti transver naučnih i stručnih znanja u svim područjima kineziologije i društva u cjelini.

Odsjek tjelesni odgoj i sport pruža velike mogućnosti  studentima počev od edukacije, sportske rekreacije do vrhunskog sporta. U toku studiranja studenti imaju priliku da stiču vještine pripremanja i realizacije programa,  poboljšanja zdravstvenih kapaciteta svih uzrasnih katergorija stanovništva kroz pokret, kretanje i različite oblike tjelesnog vježbanja. Znanja stečena na Odsjeku mogu primjenjivati u  institucija odgoja i obrazovanja, rekreativnog, amaterskog i profesionalnog sporta.

Odsjek raspolaže vrhunskim kadrovima u oblasti kineziologije, sportske pedagogije psihologije. Više od 50% stručnog kadra je u stalnom random odnosu. Odsjek je opremljen najsavremenijom dijagnostičkom opremom za kineziološka istraživanja koja je na raspolaganju studentima i uposlenicima  za obuku i usavršavanje kao i realizaciju različitih domaćih i inostranih načunih i stručnih projekata. Na Odsjeku su  realizirani ili su u toku realizacije mnogi projekti finansirani od domaćih Ii međuarodnih vladinih i nevladinih organizacija,  Ti projekti su od velikog značaja za Univerzitet, Pedagoški fakultet i društvo u cjelini

Nastavni plan i program Odsjeka je baziran na kompetencijama i usklađen sa sličnim programima u regiji, tako da omogućuje mobilnost naših studenata u zemlji i inostranstvu. Studenti Odsjeka za tjelesni odgoj  učestvuju u programima razmjene kroz različite evopske i domaće programe.

Diploma Odsjeka za tjelesni odgoj i sport je međunarodno priznata i nudi studentima velike mogućnosti kako u BiH tako i u evropskoj uniji. Mnogi diplomci i magistri  rade širom BiH, regije i  evropske unije i priznati su kao izuzetni stručnjaci u oblasti kineziologije što nam čini posebno zadovoljstvo.

 

Bakalaureat/Bachelor tjelesnog odgoja i sporta

Sadržaj, kvalifikacije i kompetencije

 

Odsjek za tjelesni odgoj i sport organiziran je na način da pokriva 4 prostora. Osmišljen za edukaciju  nastavnog osoblja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja u predškolskim, osnovnoškolskim, srednjoškolskim i univerzitetskim programima, pomoć i podrška u usavršavanju stručnjaka u oblasti amaterskog i profesionalnog sporta, edukaciji menadžera u oblasti sporta i sportskih organizacija kao i organizaciji sportske rekreacije u turizmu i drugim privrednim granama. Studenti dobijaju znanja u oblasti  razvoja antropoloških obilježja kod svih uzrasnih kategorija stanovništva od djece u predškolskim institucijama do osoba treće životne dobi. Posebna pažnja se posvećuje sticanju znanja u oblasti poboljšanja zdravlja svih kategorija društva posebno sa aspekta motoričkog inaktiviteta koji je prouzrokovan savremenim  načinom života  i uticajem savremenih informacijskih tehnologija na svakodnevni život stanovništva.  Studenti stiču vještine pripremanja i realizacije programa poboljšanja zdravstvenih kapaciteta kroz pokret, kretanje i različite oblike tjelesnog vježbanja od obaveznog u institucijama obrazovanja, rekreativnog, amaterskog i profesionalnog razvoja sposobnosti i vještina u sportskim klubovima i udruženjima.

 

Očekivana ishodišta

Nakon završenog Odsjeka za tjelesni odgoj i sport kandidati će posjedovati znanja u oblasti razvoja antropoloških obilježja kao i  pripremanju programa poboljšanja zdravstvenih kapaciteta kroz tjelesno vježbanje i pokret sa posebnim aspektom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti.

Bit će sposobni  koristiti nastavna sredstva i pomagala u realizaciji programa tjelesnog vježbanja i primjeni optimalnih opterećenja za poboljšanje zdravlja svih uzrasnih kategorija sukladno s biotičkim potrebama korisnika. Moći će koristiti socijalne vještine za rješavanje problema, za suočavanje s konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima a također i sve prednosti koje tjelesni i zdravstveni odgoj pruža u  korištenju  bioloških, zdravstvenih, ekonomskih, kulturnih i pedagoških vrijednosti.

 

 Kontakt podaci

Adresa: Pedagoški fakultet UNBI, Žegar Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać

Šef odsjeka: dr.sc. Natalija Kurtović, docent

Telefon: 037 229 875

Web: www.pfb.unbi.ba

Kontakt: natalijakurtovic@yahoo.com