Zakoni

Bolonjski proces

Odluke za visoko obrazovanje

Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Zakon o visokom obrazovanju USK