Pozitivnim razmišljanjem protiv stresa!

Istraživanja pokazuju da stres može oslabiti imunološki sistem, a i da ga optimizam može ojačati i zaštititi. Vjerujemo da istraživači iz ove oblasti imaju dovoljno argumenata da uvjere i nas da razmislimo o djelima koje prate naše misli (o optimizmu npr. Constanzo i sur., 2004., Vranić, 2020).

Svakako, optimizam nije jedini način nošenja sa stresom jer svako može za sebe pronaći ono što mu najbolje pomaže. Ne možemo uticati na to da li će se u svijetu pojaviti virus, ali možemo na to kako da se nosimo sa situacijom. Neke okolnosti oko sebe ne možemo mijenjati, ali optimizam možemo vježbati i naučiti, a ostale lične strategije međusobno podijeliti.

Zbog toga od danas, pa nadalje biramo optimizam kao našu podršku načinu nošenja sa stresom, kojeg ćemo svake sedmice vježbati sa novim temama, a dodatno ćemo učiti i o individualnim strategijama.

Zamislili smo to ovako: klikom na link padleta https://padlet.com/podrskaobrazovanju učestvuješ u psihosocijalnoj podršci svima koji će se također pridružiti. Aktivnost vrijedi za sve! Pridruži nam se! Budi podrška!

#jer brinemo jedni o drugima

 

1. Costanzo, E.S., Lutgendorf, S. K., Kohut, M. L., Nisly, N., Rozeboom, K., Spooner, S., Benda, J., & McElhaney, J. E. (2004). Mood and cytokine response to influenza virus in older adults. Journal of Gerontology Series A:  Biologial Sciences and Medical Sciences, 59, 1328-1333.

2. Vranić, A. (2020). Stres, bolest, optimizam-šta možemo (probati) učiniti sami? Zagrebačko psihološko društvo.

 

“Znanost nije zbog sebe, nego o i za pedagošku praksu.”

Dilthey (1833-1911)