Nostrifikacija / ekvivalencija

NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA INOZEMNIH SVJEDODŽBI ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

ucionicaNostrifikacijom svjedodžbi o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju u smislu Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih diploma (“Sl. glasnik USK-a”, broj: 15/12), priznaje se ravnopravnost (izjednačavanje) sa svjedodžbom koja se stiče na Unsko-sanskom kantonu.

Ekvivalencijom svjedodžbi o započetom osnovnom i srednjem obrazovanju u smislu Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih  školskih diploma (“Sl. glasnik USK-a”, broj: 15/12), priznaje se ravnopravnost (izjednačavanje) sa završenim dijelom obrazovanja koji se stiče na Unsko-sanskom kantonu.

Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih svjedodžbi za osnovno i srednje obrazovanje i priznavanje stručne ospsobljenosti podnosi se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih  školskih diploma (“Sl. glasnik USK-a”, broj: 15/12).

Uz zahtjev se prilažu slijedeće isprave:

 1. ovjerena kopija inostrane svjedodžbe,
 2. prijevod svjedodžbe na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku
 3. izjava da li je zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju ili priznavanje stručne osposobljenosti podnošen drugoj ustanovi.

Nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju i priznavanje stručne osposobljenosti vrši Komisija koju imenuje ministar Ministarstva.

NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA VISOKOŠKOLSKIH INOZEMNIH SVJEDODŽBI

Nostrifikacijom svjedodžbi o završenom visokom obrazovanju te naučnom ili umjetničkom stepenu magistra, odnosno doktora nauka stečenom uinozemstvu, u smislu Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih diploma (“Sl. glasnik USK-a”, broj: 15/12), priznaje se ravnopravnost (izjednačavanje) s diplomom koja se stiče u JU Univerzitet u Bihaću, kao i stručni naziv odnosno naučni stepen i druga prava kojim se omogućava zapošljavanje i /ili pristup daljnjem obrazovanju.

Ekvivalencijom svjedodžbe o započetom obrazovanju u inozemstvu, u smislu Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih diploma (“Sl. glasnik USK-a”, broj: 15/12), priznaje se ravnopravnost (izjednačavanje) sa odgovarajućom svjedodžbom o završenim pojedinim studijskim godinama, semestrima ili položenim ispitima na Univerzitetu u Bihaću, radi nastavka obrazovanja.

Postupak nostrifikacije

Postupak nostrifikacije visokoškolske inozemne svjedodžbe pokreće se na osnovu pismenog zahtjeva ovlaštenog podnosioca koji za to ima pravni interes. Pravnim interesom smatra se namjera podnosioca zahtjeva za radnim angažmanom, odnosno nastavkom školovanja.

Zahtjev za nostrifikaciju dostavlja se Senatu Univerziteta.

Uz zahtjev za nostrifikaciju svjedodžbe prilažu se slijedeći dokumenti:

 1. original ili duplikat svjedodžbe,
 2. tri primjerka ovjerene kopije svjedodžbe, odnosno ovjerenog prijevoda svjedodžbe na bosanski, hrvatski, srpski jezik, o
 3. ovjeren prijevod nastavnog plana,
 4. rodni list,
 5. drugi dokumenti koji sadrže podatke o sistemu obrazovanja u zemlji, uvjetima prijema na obrazovanje, dužini trajanja obrazovanja, tepravima koja daje svjedodžba.

Nostrifikaciju vrši Komisija koju imenuje Senat Univerziteta u Bihaću.

Ukoliko Komisija, postupajući po zahtjevu, utvrdi da Univerzitet u Bihaću nije matičan za vođenje postupka jer nema odgovarajući ili srodan fakultet na kojem se stiče ista ili srodna svjedodžba o završenom obrazovanju, neće voditi postupak, o čemu će izdati posebno Rješenje.

Ako Komisija u postupku nostrifikacije utvrdi da je sistemom obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena diploma završen stepen obrazovanja za koji Univerzitet u Bihaću nije matičan, odnosno da nastavni plan obrazovanja odstupa više od 30% od nastavnog plana odgovarajućeg studija na Univerzitetu u Bihaću, rektor Univerziteta u Bihaću, na prijedlog Komisije će donijeti rješenje o nematičnosti.

Postupak ekvivalencije

Postupak nostrifikacije visokoškolske inozemne svjedodžbe pokreće se na osnovu pismenog zahtjeva ovlaštenog podnosioca koji za to ima pravni interes. Pravnim interesom smatra se namjera podnosioca zahtjeva za radnim angažmanom, odnosno nastavkom školovanja.

Zahtjev za nostrifikaciju dostavlja se Senatu Univerziteta u Bihaću.

Uz zahtjev za ekvivalenciju prilažu se slijedeći dokumenti:

 1. original ili duplikat svjedodžbe ili svaki drugi primjerak koji u svemu zamjenjuje original, u skladu sa propisima zemlje u kojoj je svjedodžba izdata,
 2. tri primjerka ovjerenog prijevoda svjedodžbe na bosanski, hrvatski, srpski jezik,
 3. ovjeren prijevod nastavnog plana i nastavnog programa visokoškolske ustanove koja je izdala svjedodžbu o završenoj godini, semestru ili položenim ispitima, na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku,
 4. rodni list,
 5. drugi dokumenti koji sadrže podatke o sistemu obrazovanja u zemlji, uvjetima prijema na obrazovanje te dužini trajanja obrazovanja.

Nostrifikaciju vrši Komisija koju imenuje Senat Univerziteta u Bihaću.

Ukoliko Komisija, postupajući po zahtjevu, utvrdi da Univerzitet u Bihaću nije matičan za vođenje postupka, jer nema odgovarajući ili srodan fakultet na kojem se može nastaviti obrazovanje, neće voditi postupak, o čemu će izdati posebno Rješenje.

Ako Komisija u postupku ekvivalencije utvrdi da nastavni plan i program obrazovanja odstupa više od 30% od nastavnog plana i programa odgovarajućeg studija na Univerzitetu u Bihaću, na kojem bi podnositelj zahtjeva nastavio obrazovanje, Rješenjem će utvrditi obavezu i rok za polaganje dopunskih ispita odnosno izradu određenih radova.