Uslovi upisa

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

pfb-unbi-3

Izbor kandidata vrši se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu I (prvog) ciklusa studija na  Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio konkursa/natječaja koji se raspisuje, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrijednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrijednovanje rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Bihaću na kojima je predviđeno polaganje prijemnih ispita.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata fakulteti Univerziteta u Bihaću objavljuju na oglasnoj ploči nakon što je verifikuje Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću najkasnije 3 dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita.

Za prijavu na konkurs/natječaj za upis u I godinu I (prvog) ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše (zahtjev dostupan u studentskoj službi i portirnici Fakulteta, a nakon raspisivanja konkursa/natječaja za upis studenata u I godini koji raspisuje Univerzitet u Bihaću),
  2. originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  3. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  4. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 (šest) mjeseci),
  5. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave za upis sa navedenim dokumentima predaju se u studentsku službu.