Kamishibai

Kamišibaj (kamishibai) je vrsta tradicionalnog uličnog pripovijedanja priča uz slike, porijeklom iz Japana (“papirnato pozorište”). Kamišibaj je spoj više umjetnosti pa tako kombinuje usmene i vizuelne elemente u pripovijedanju. Korisno je sredstvo i pomagalo za rad s djecom jer razvija maštu, kreativnost, likovno i govorno izražavanje te komunikacijske i jezičke vještine.

Kamišibaj pripovjedači su, između dva svjetska rata, mnogoj japanskoj djeci bili prozor u jedan novi čarobni svijet, svijet mašte i priče. Noseći na biciklu male drvene pozornice u kovčežiću, putujući iz mjesta u mjesto, kamišibaj pripovjedači donosili su dašak čarolije svakome kome je bila potrebna.

Ova čarolija  „ušla“ je i među studentice Odsjeka za predškolski odgoj Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću na sate vježbi iz predmeta Scenski izraz i lutkarstvo i Metodika razvoja govora.

U nastavku poslušajte kako su vještinu pripovijedanja uz pomoć slika savladale studentice  1. i 4. godine ovog Odsjeka.