Članovi Nastavno-naučnog vijeća

dr.sc. Vildana Pečenković Dekanesa, Predsjednik NNV-a
dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić Prodekan za nastavu i studentska pitanja
dr. sc. Zrinka Ćoralić Prodekan za naučno-istraživački rad
dr.sc. Nijaz Skender Nastavnik
dr.sc. Meho Čaušević Nastavnik
dr.sc. Naim Ćeleš Nastavnik
dr.sc. Elvira Islamović Nastavnik
dr.sc. Karmelita Pjanić-Lipovača Nastavnik
dr.sc. Edin Dupanović Nastavnik
dr.sc. Amira Dervišević Nastavnik
dr.sc. Šeherzada Džafić  Nastavnik
dr.sc. Bjelopoljak Šejla Nastavnik
dr.sc. Amela Mujagić Nastavnik
dr.sc. Pehlivanović Bećo Nastavnik
dr.sc. Tockić-Ćeleš Jasmina Nastavnik
dr.sc. Lagumdžija Zineta Nastavnik
dr.sc. Dolić Belkisa Nastavnik
dr.sc. Džanić Almira Nastavnik
dr.sc. Ovčina Lejla Nastavnik
dr.sc. Kurtović Natalija Nastavnik
dr.sc.Mujagić Mersina MA Nastavnik
dr.sc. Novkinić Sandra Nastavnik
dr.sc. Pehlivanović Alma Nastavnik
dr.sc. Novkinić Sandra Nastavnik
dr.sc. Hošić Jasmin Nastavnik
Hrnjica Samra, MA Viši asistent
Liđan Edin, MA Viši asistent
Duraković Amra, MA Viši asistent
Šumar Dejan, MA Viši asistent
Mr.sc. Huskić Alma Viši Asistent
Dizdar Jasmina Asistent
Kurtanović Admir Asistent
Kurtović Rajla MA Asistent
mr.sc. Dedić Gorana Asistent
Džaferović Amir Asistent
Midžić Arijana Asisitent
Kasić Sajra Asistent
Jusić Šejla Asistent