Članovi Nastavno-naučnog vijeća

dr.sc. Vildana Pečenković Dekanesa, Predsjednik NNV-a
dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić Prodekan za nastavu i studentska pitanja
dr. sc. Zrinka Ćoralić Prodekan za naučno-istraživački rad
dr.sc. Nijaz Skender Nastavnik
dr.sc. Meho Čaušević Nastavnik
dr.sc. Naim Ćeleš Nastavnik
dr.sc. Elvira Islamović Nastavnik
dr.sc. Karmelita Pjanić-Lipovača Nastavnik
dr.sc. Edin Dupanović Nastavnik
dr.sc. Amira Dervišević Nastavnik
dr.sc. Šeherzada Džafić  Nastavnik
dr.sc. Amela Mujagić Nastavnik
dr.sc. Pehlivanović Bećo Nastavnik
dr.sc. Tockić-Ćeleš Jasmina Nastavnik
dr.sc. Lagumdžija Zineta Nastavnik
dr.sc. Dolić Belkisa Nastavnik
dr.sc. Džanić Almira Nastavnik
dr.sc. Ovčina Lejla Nastavnik
dr.sc. Kurtović Natalija Nastavnik
Duraković Amra, MA Viši asistent
mr.sc. Hošić Jasmin Viši asistent
Hrnjica Samra, MA Viši asistent
Kapić Selma, MA Viši asistent
mr.sc. Karabegović Muaz Viši asistent
Liđan Edin, MA Viši asistent
Mujagić Mersina MA Viši asistent
mr.sc. Novkinić Sandra Viši asistent
Šumar Dejan, MA Viši asistent
mr.sc. Žerić Alma Viši asistent
Mr.sc. Huskić Alma Viši Asistent
Dizdar Jasmina Asistent
Kurtanović Admir Asistent
Kurtović Rajla MA Asistent
Šenda Dragana MA Asistent
mr.sc. Dedić Gorana Asistent
Džaferović Amir Asistent
Majda Hušidić Student I ciklusa studija
Aida Šušnjar Student II ciklusa studija