Služba informacionih tehnologija

Služba informatičkih poslova pruža podršku korisnicima i sprovodi mjere sigurnosti i zaštite opreme i podataka koji spadaju u djelokrug rada IT Odjela i sprečavanje neovlaštenog pristupa. Pored navednog služba obavlja poslove: postavljanja, održavanja i administracije računarske mreže, mrežnog software-a i računarske opreme, vrši registraciju korisnika mreže, poslove administatora glavnog servera i aplikacija koje pružaju usluge većem broju korisnika, poslove web administatora zvanične web stranice Fakulteta, obavlja poslove konfigurisanja servera za rad u mreži, dodjeljuje privilegije i prava pristupa mreži i aplikacijama: pristup voditeljima odsjeka itd, učestvuje u realizaciji ugovora koje Fakultet zaključi sa drugim pravnim licima, a koji je odnose na rad i opremu IT Odjela Fakulteta, vrši preuzimanje i zaduživanje informatičke opreme i informaciju o istom prosljeđuje u računovodstvo, vodi evidenciju o stanju informatičke opreme, te koordinira njenu nabavku, održava informatički kabinet i fonolaboratorij, priprema kabinete za predavanja (projektori i platna),unapređuje informaticko znanje zainteresiranih uposlenika Fakulteta, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i dekana Fakulteta.

Referent za informatičke poslove – Adis Kozlica

e-mail: adis.kozlica@unbi.ba

tel: 037/229-881