Matematika-fizika

Nastavni proces na Odsjeku za matematiku i informatiku je u potpunosti usklađen sa  zahtjevima savremenih profesionalnih izazova, kao i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja. Uz značaj matematike i informatike, postoji važan razlog, zašto studirati matematiku i informatiku:

Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.