Matematika-fizika

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i izvođenju četverogodišnjeg nastavničkog studija matematike, informatike i fizike na matičnom fakultetu. Iako je studij zahtjevan, postoji stalan interes maturanata za upis na studij matematike, informatike i fizike. Jedan od razloga je i činjenica da nema nezaposlenih diplomiranih studenta ovoga studija. Višegodišnje iskustvo u provođenju nastave na ovome studiju rezultira stalnim poboljšanjem kvalitete nastave. Jedan  od bitnih pomaka je uvođenje novih informatičkih i elektroničkih nastavnih pomagala, a intenzivno se unaprjeđuju laboratorijske vježbe te se radi na obogaćivanju stručne i naučne literature.

Odsjek za matematiku i fiziku raspolaže sa laboratorijem za fiziku u kojem se izvode laboratorijske vježbe iz fizike i sa kabinetom za informatiku u kojem se izvode predavanje i vježbe iz informatičkih predmeta. Treba napomenuti da su: kako kabinet za informatiku, tako i laboratorij za fiziku opremljeni sa vrhunskim računarima i eksperimentalnom aparaturom.

Studentima Odsjeka za matematiku i fiziku je omogućeno dobivanje dvostrukog zvanja (matematika – informatika, matematika – fizika, fizika – informatika), kao i trostrukog (matematika – fizika – informatika), što omogućuje još lakše zapošljavanje i sigurnije radno mjesto.

Studiranjem na Odsjeku za matematiku i fiziku se osposobljavate za savremeni metodički STEM (prirodne nauke, informatika, inžinjerstvo i matematika) pristup obrazovanju. STEM edukacija obuhvata rješavanje određenog problema, koristeći znanja iz svih nabrojanih oblasti. Na taj način se, savremenim metodama, potiče na učenje i sticanje znanja koje znamo kako i kada koristiti.

Također se poseban naglasak stavlja na osposobljavanje studenata, kao budućih edukatora, koji će moći odgovoriti zahtjevima obrazovnog sistema koji se razvija i napreduje u skladu s rezultatima međunarodnih istraživanja u obrazovanju, misleći pri tom u prvom redu na osposobljavanje budućih edukatora koji će zauzeti jedno od vodećih mjesta u osposobljavanju učenika za postizanje što boljih rezultata na budućim PISA testiranjima.

Sve su to razlozi zbog kojih biste se trebali odlučiti za upis na Odsjek za matematiku i fiziku Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i pridružite se našem timu da skupa ostvarimo zacrtane ciljeve i postanemo još bolji.

Nastavni proces na Odsjeku za matematiku i fiziku je u potpunosti usklađen sa  zahtjevima savremenih profesionalnih izazova, kao i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja. Uz značaj matematike, fizike i informatike, postoji važan razlog, zašto studirati matematiku, fiziku i informatiku:

Matematičari, fizičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.

Dobro nam došli!

 

Leave a Reply