Opće informacije

Pedagoški fakultet zbog niza specifičnosti koje su mu svojstvene – u odnosu na ostale fakultete Bihaćkog univerziteta – zauzima značajno mjesto u sredini u kojoj djeluje.

Nastao je na temelju Pedagoške akademije koja je stasala u periodu najvećeg stradanja bošnjačkoga naroda, u vrijeme kada se vodila borba za znanje, prkos i inat. To je vrijeme kad BiH osjetno ostaje bez kvalificirane radne snage, koja napušta ove prostore  i opredjeljuje se za neke druge opcije i ciljeve. Dana 18. oktobra 1993. godine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku (br. 02-011-621/93)o osnivanju Pedagoške akademije u Bihaću, a na osnovu Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoške akademije u Bihaću. Nepunu godinu poslije, tačnije 12. 09. 1994. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje (br. 03-612-952/93) na temelju kojeg je Pedagoška akademija u Bihaću počela s radom u šk. 1993/94. godini.

Skupština Unsko-sanskog kantona donijela je 17. juna 1998. godine Odluku (br. 01-1-67/98) o usvajanju  Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Pedagoškog fakulteta u Bihaću te imenovala Komisiju matičara za osnivanje Pedgoškog fakulteta u Bihaću.

Skupština Unsko-sanskog kantona održala je 9. jula 1998. godine 19. sjednicu na kojoj su donesene dvije bitne odluke: Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije matičara za osnivanje Pedagoškog fakulteta u Bihaću te – na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona – Odluka o osnivanju Pedagoškog fakulteta u  Bihaću kao javne visokoškolske ustanove koja organizuje i izvodi fakultetske studije te naučno-istraživački rad.

Integrisanjem Univerziteta u Bihaću i pravosnažnim Rješenjem o registraciji u sudski registar je JU “Univerzitet u Bihaću” upisan kao jedinstveno pravno lice, jedinstvenoga identifikacionog broja (ID) i jedinstvenog broja u PIO/MIO osiguranju (12. 01. 2010. godine). Fakulteti su registrirani kao organizacione jedinice – podružnice Univerziteta u Bihaću te im je svojstvo pravnog lica izbrisano.

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću danas ima 7 odsjeka (Odsjek za bosanski jezik i književnost, Razredna nastava, Tjelesni odgoj i sport, Predškolski odgoj, Matematika i fizika,  Njemački jezik i književnost  i Engleski jezik i književnost) na kojima se pri realizaciji nastavnog procesa primjenjuju najsavremenije naučno-istraživačke metode.

Pedagoški fakultet u Bihaću je prihvatio izazove sveobuhvatne reforme visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ali i aktivno uzeo učešće u stvaranju jedinstvenoga evropskoga obrazovnog prostora. Novi nastavni planovi i programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom i kreditnim sistemom (ECTS – European credit transfer system), koji omogućava mobilnost studenata tokom studija kao i ekvivalenciju diplome nakon njegovog završetka.

Fakultet se svake godine popunjava novim stručnjacima pa je danas po referentnome stručnom kadru, rezultatima i ugledu jedan od najrespektabilnijih i najperspektivnijih među srodnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.