Sastanak Književne sekcije PF-a

Sastanak će se održati u srijedu, 11.11. u 12h.
Tema sastanka: Promocija Rječnika bosanskoga jezika akademika Dževada Jahića.