Odluka o usvajanju rang-liste i spiska primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu Prvog ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademsku 2016/17. godinu

pfb-unbi-3

Link za download: Odluka i rang liste – I godina I ciklus

Studenti koji se nalaze na rang listi kao samofinansirajući studenti a žele prijepis u inostranstvo obavezni su se javiti u studentsku službu Pedagoškog fakulteta 15.7.2016. godine od 8:00 sati.

Leave a Reply