Rezultati pismenih ispita iz Staroslavenskoga jezika

Omladinska 69,5/78,5 = 88,53%

Nejra Lipovača 63,5/78,5 = 80,89%

Staroslavenski jezik 48/78,5 = 61,14%

Maktub 47,5/78,5 = 60,50%

Aida Šiljdedić 46/78,5 = 58,59%*

Jasmina Šuvić 45/78,5 = 57,32%*

Edvin Rekić 42/78,5 = 53,50%*

Emina Beširović 35/78,5 = 44,58%

Blizanci 31/78,5 = 39,49%

Papa Š. 16/78,5 = 20,58%

Septembar 15/78,5 = 19,10%