Usmeni ispiti kod dr. sc. Remzije Hadžiefendić-Parić

Petak, 15. VII 2016.

  • Opća lingvistika u 8h,
  • Sintaksa u 8h,
  • Bosanski jezik I (RN, PO) u 9h,
  • Lingvostilistika u 9h,
  • Bosanski jezik III (RN) u 10h i
  • Bosanski jezik II (RN, PO) u 10h.

 

*Rezultati pismenih ispita će biti naknadno objavljeni.