Vijeće Europe: obrazovni portal za online učenje

Vijeće Europe je u čast obilježavanja 70. godišnjice rada, Odjel za obrazovanje Vijeća Europe pokrenuo obrazovni portal za online učenje.

Portal se sastoji od tri dijela, i to:

1. Katalog svih resursa Vijeća Europe za nastavnike – dostupan na engleskom i francuskom jeziku, s funkcijom pretraživanja na temu publikacije, ciljnu grupu, dob i slično;
2. Učionice za samoučenje – sedam ih je aktuelno i on-line su dostupne;
3. Master učionice – pilot master učionice će biti pokrenute u septembru tekuće godine.

Navedeni portal možete pronaći na Glavnom portalu Vijeća Europe https://www.coe.int/en/web/portal/home i na web stranicama Vijeca Evrope o obrazovanju https://www.coe.int/en/web/education/-/launch-of-the-council-of­europe-education-portal-for-online-learning .