IN MEMORIAM: Salih Jalimam (1951- 2019)

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je s iskrenim žaljenjem i tugom primio vijest da je  prof. dr. Salih Jalimam, bosanskohercegovački historičar  i naš dugogodišnji saradnik, preminuo 26. aprila 2019. godine u Sarajevu, nakon kratke i teške bolesti.

Porodici prof. dr. Saliha Jalimama te ukupnoj akademskoj zajednici izražavamo najdublje saučešće.

Tokom života prof. Jalimam je ostvario bogatu akademsku karijeru. Diplomirao je 1975, a magistrirao 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je u Tuzli 1998. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni. Polje naučnog interesa prof. Jalimama je široko. Istraživao je  vjerske prilike u srednjovjekovnoj Bosni, pisao o bogumilima, franjevcima, dominikancima te o historiji Zenice. Radio je u osnovnoj i srednjoj školi, Muzeju grada Zenice i u Centru vojnih škola Armije RBiH. Predavao je srednjovjekovnu historiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru i Pedagoškom fakultetu u Zenici.

Obavljao je brojne značajne uloge u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine kao što su: dekan Pravnog fakulteta u Zenici i šef Katedre historije države i prava te Predsjednik Vijeća postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Zenici. Prof. Jalimam je bio i  član Upravnog odbora Univerziteta u Zenici i Senata Univerziteta, član Senata Bošnjačkog instituta, Savjeta BZK “Preporod” Sarajevo. Osim toga bio je član Redakcije Godišnjaka Društva historičara BiH, Gračaničkog glasnika i časopisa Stav, glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Pedagoškog fakulteta i Društvenih istraživanja.

Prof. dr. Salih Jalimam dobitnik je  Zahvalnice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta, te afirmaciji ugleda Univerziteta u zemlji i inozemstvu.

Velik doprinos prof. Jalimam je dao i razvoju našeg Fakulteta.  Učestvovao je u osnivanju i razvoju Odsjeka za bosanski jezik s književnošću i historiju. Od samog početka svojim je radom i stručnim savjetima pomogao izradi nastavnih planova i programa na Odsjeku te bio aktivni sudionik u nastavnom procesu. Brojne generacije studenata će pamtiti prof. Jalimama kao vrsnog predavača i eruditu.

 

Njegov odlazak je veliki gubitak za Pedagoški fakultet u Bihaću.