Studentice Pedagoškog fakulteta učesnice GREEN konferencije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mreža institucija iz Hrvatske i inozemstva organizirali su 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju, koja je  povodom Svjetskog dana bioraznolikosti održana 17. i 18. maja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Kao suorganizatori, pojavljuje se veliki broj fakulteta i Univerziteta iz regije, a posebno treba istaknuti i Međunarodnu federaciju za okoliš i zdravlje (IFEH- International  Federation of Environmental Health), Univerzitet u Bihaću je također bio jedan od suorganizatora ove konferencije.

Kako je cilj ove  konferencije okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, iz Hrvatske i drugih zemalja, u cilju razmjene i nadogradnje njihovih znanja, kao i promocija multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjene smjernica održivog razvoja te ostvarivanju zdravijeg načina života, Univerzitet u Bihaću je predložio učešće studenata sa naša tri fakulteta, Biotehničkog, Pedagoškog i Fakulteta zdravstvenih studija, gdje su studenti, pod mentorstvom svojih profesora i asistenata  izlagali  svoje radove pod slijedećim nazivima:

1.    ”Kvalitet komposta dobivenog kompostiranjem  biootpada”
    (The quality of the compost obtained Biowaste composting)
    Autori: Esad Beganović, Aida Mršić, Neira Osmanagić, Neira Rekić,  Merima Toromanović, Jasmina Ibrahimpašić – Biotehnički fakultet Bihać

2.    ”Eko-kulturni identiteti globaliziranog društva”
    Autori: Ilma Murić, Šeherzada Džafić- Pedagoški fakultet

3.    ”Fikcionalni i fakcionalni prostor između grada Zagreba i grada Banja Luke”
Autori: AnaŽivković, Šeherzada Džafić- Pedagoški fakultet

4.    ”Mogućnost upravljanja biootpadom na području grada Bihaća” 
(The possibility of managing biowaste in the area of the town of Bihac)
Autori: Medina Šehić, Elvira Babačić, Minela Žapčević, Adnan Ćehajić- Fakultet zdravstvenih studija 

Studenti Univerziteta u Bihaću  su užvali u dvodnevnom druženju, gdje su sklopljena nova prijateljstva, dogovoreni novi susreti, a nakon konferencije imali su priliku i posjetiti park prirode Kopački rit. Ovom prilikom želimo se zahvaliti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, koje je financijski podržalo odlazak studenata na konferenciju, kao i autoprevozniku ”Beganović-tours” iz Cazina na susretljivosti.

Studenicama Pedagoškog fakulteta radovi su prihvaćeni za objavu, 9. jula 2018.
ČESTITAMO!