Rezultati završnoga ispita iz Grafolingvistike

Medin Islamović 27/30 = 90%

Aida Šiljdedić 25/30 = 83,33%

Elma Alibegović 25/30 = 83,33%

Emina Beširević 21/30 = 70%