Rezultati pismenoga ispita iz Historije bosanskoga standardnog jezika

Behar 52/68 = 76,47%

Ruža 51/68 = 75%

Petak 37,5/68 = 54,41%

Broj 7 25,5/68 = 37,5%

Maj 24/68 = 35,29%