Rezultati pismenoga ispita iz Morfologije

Ana Živković 18/30 = 60%

Kadifa Hilić 18/30 = 60%

20-14 (šifra) 16/30 = 53,33%