Rasporedi predavanja i poziv studentima I godine

Svi studenti I godine Pedagoškog fakulteta obavezni su prisustvovati pozivnom predavanju u ponedjeljak 8.10.2018. godine u 9:00 sati u učionici broj 1.

Rasporede predavanja možete preuzeti na dolje navedenim linkovima ili sa oglasne ploče infoservisa (studenti viših godina).

Lista rasporeda predavanja će biti dopunjavana sa naknadno dostavljenim rasporedima.

Bosanski jezik sa knjizevnoscu i historija – Raspored predavanja 2018-19 – 10.10.2018.

Engleski jezik i književnost – Raspored predavanja – 5.11.2018.

MFI – Raspored predavanja 2018-19 – 2.11.2018.

Njemacki jezik i knjizevnost – Raspored predavanja-2018-19 – 24.12.2018.

Predskolski odgoj – Raspored predavanja 2018-19 – 14.11.2018.

Razredna nastava – Raspored predavanja 2018-19 – 9.11.2018.

Tjelesni odgoj i sport – Raspored predavanja 2018-19