Portugalska kultura i umjetnost u Bihaću: Gostujuće predavanje prof.dr. Catarine Villamariz

Prvo predavanje u nizu, naziva Umjetnost Portugala u historijskoj perspektivi obrađuje periode osnivanja i ekspanzije što podrazumijeva umjetnost romanike i gotike, te će se održati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta (zgrada Rektorata UNBI) u utorak 9. oktobra sa početkom u 10h.

Prof. dr. Catarina Villamariz je historičarka umjetnosti a zaposlena je na Universidade Nova de Lisboa (Lisabon, Potugal) i na Tekstilnom odsjeku boravi u periodu od 8. do 12.10.2018. u svojstvu gostujuće predavačice a u okviru projekta Ersamus+.

Pored navedenog predavanja kolegica Villamariz će održati još dva predavanja na Tekstilnom odsjeku i to:

  •  Srijeda 10.10. u 10h // Medieval, Renaissance and Contemporary textiles in Portugal // trajanje 60 minuta + vrijeme za diskusiju.
  • Četvrtak 11.10. u 9h // Arraiolos carpet and textiles in DCR // trajanje 60 minuta + vrijeme za diskusiju.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti Pedagoškog fakulteta da pristustvuju ovom predavanju.