Raspored usmenih ispita kod dr.sc. Đure Blažeke

Usmeni ispiti/upis ocjena iz Uporedne gramatike slavenskih jezika, Grafolingvistike, Leksikologije, Lingvostilistike i Dijalektologije bit će održani u subotu, 6. 2. 2016. godine s početkom u 10. 30 sati.