Raspored ispita iz Norme, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika, Morfologije, Staroslavenskoga jezika i Fonetike i fonologije

Usmeni ispiti iz Norme, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika, Morfologije, Staroslavenskoga jezika i Fonetike i fonologije bit će održani u nedjelju, 7. 2. prema sljedećem rasporedu:

8:00     Norma i kultura jezika, Historija bosanskoga književnog/standardnog jezika

9:00    Morfologija, Starolsavenski jezik, Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom.