Raspored predavanja iz Fonetike, Morfologije i Norme i kulture jezika

Subota, 1. 11. 2014. godine

8. 00 – 11.15 sati       Fonetika i fonologija sa ortografijom i ortoepijom

11.30 – 14.45 sati      Morfologija

 

Nedjelja, 2. 11. 2014. godine

8. 00 – 11.15 sati       Norma i kultura jezika

11.30 – 14.45 sati      Morfologija