Raspored predavanja iz Fonetike, Morfologije i Norme i kulture jezika

Predavanja iz Fonetike i fonologije sa ortoepijom i ortografijom, Morfologije i Norme i kulture jezika bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 13. 11.

12. 00 – 15. 30         Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom

15. 30 – 19. 00        Morfologija

Subota, 14. 11.

8. 00 – 11. 30        Morfologija

11. 30 – 15. 00       Norma i kultura jezika

Nedjelja, 15. 11.
8.00 – 11. 30             Norma i kultura jezika

11. 30 – 15. 00      Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom