RN, PO: Raspored predavanja iz Bosanskoga jezika I i Ortoepije i ortografije

Predavanja iz Bosanskoga jezika I i Ortoepije i ortografije bit će održana prema sljedećem rasporedu:

Petak, 13. 11.

  1. 00 – 17. 00  Ortoepija i ortografija (PO)

Subota, 14. 11.

  1. 00 – 15. 00  Bosanski jezik I (PO i RN)

Nedjelja, 15. 11.
8.00 – 15. 00  Bosanski jezik I (PO i RN)