Prof. dr. Vildana Pečenković – dobitnica Plakete Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

U Banja Luci je u ponedjeljak, 27. 02. 2023. godine održana 2. redovna sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, nakon koje je upriličena svečanost dodjele priznanja „Plaketa Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora/Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine“.

Za izuzetan doprinos razvoju univerziteta/sveučilišta kroz istaknuti rad na naučnom/znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, te širenje ugleda univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini i u svijetu, Plaketa Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine dodijeljena je prof. dr. Vildani Pečenković, dekanici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Plakete je jednoglasnom odlukom članova Rektorske konferencije, primilo sedam najistaknutijih profesora sa sedam javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine.