Predstavljanje ERASMUS+ projekata eTwinning i EPALE

U skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanog između Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao Državne organizacije za podršku eTwinning i Državnog tima za podršku EPALE održaće se promotivne aktivnosti o ERASMUS+ projektima u Bosni i Hercegovini.

Predstavljanje ERASMUS+ projekata eTwinning i EPALE će se održati 10. 3. 2023. godine u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću (učionica 1) u periodu od 10:00 do 11:30 sati.

Ciljna grupa učesnika su studenti i nastavnici Pedagoškog fakulteta, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona uz predstavnike tima koji učestvuje u aktivnostima kurikularne reforme u ovom kantonu, te predstavnici Javne ustanove Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona. 

Pokretanje ERASMUS+ programa, koje finansira EU, te pokretanje ESEP i EPALE platformi je dio strategije Evropske unije za promovisanje većeg broja mogućnosti za učenje, umrežavanje i uspostavljanje saradnje sa kolegama iz Evrope.

Izvor: https://epale.ec.europa.eu/bs/content/promocija-erasmus-projekata-etwinning-i-epale-na-pedagoskom-fakultetu-univerziteta-u-bihacu