Nejra Džankić 1936-2023

U četvrtak 26.01.2023. godine u 87. godini života u Zagrebu je na ahiret preselila prof. dr. Nejra Džankić rođ. Muftić, penzionisana profesorica Univerziteta U Bihaću.

Profesorica Džankić je rođena u Bosankom Novom 22.03.1936. godine. Diplomirala je 1962. godine, a magistrirala na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2002.godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Svoj radni vijek je provela baveći se različtim poslovima u struci. Od 1964-1975. godine radila je kao asistent i viši asistent na Fakultetu za hemijsku preradu drveta, a potom na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

 Od 1995- 2002. godine radila je na Pedagoškom fakultetu kao viši asistent, a po osnivanju Biotehničkog fakulteta svoju karijeru nastavlja na Biotehničkom fakultetu kao docent, a potom  vanredni profesor iz oblasti Hemije, gdje je i dočekala penziju. Autor i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova, monografija, voditelj i učesnik domaćih i međunarodnih projekata. Obnašala je i funkciju dekana Biotehničkog fakulteta 2004. godine.

Komemoracija profesorice Džankić će se održati dana 01.02.2023. godine u 11 sati u Muzeju AVNOJ- a, dok će se dženaza namaz obaviti na mezarlucima Humci u 15 sati, gdje će se od profesorice Džankić oprostiti kolektiv Biotehničkog fakulteta, ostali uposlenici Univerziteta u Bihaću, građani, uži članovi porodice te ostala rodbina i prijatelji.