Produženje roka za I i II Ciklus za prijem dokumenata

Produžava se rok za oba ciklusa studija po raspisanom konkursu za prijem dokumenata na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u okviru upisne kvote i to:

  • za I Ciklus rok je produžen do 15.10.2019. godine
  • za II Ciklus rok je produžen do 30.10.2019. godine