Prikupljanje informacija o interesu učenika za studij na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću, prilagođavajući se trenuntnoj situaciji, nastoji ostati u kontaktu sa svojim budućim studentima. Kako se predstavljanje mogućnosti studija na Univerzitetu u Bihaću realizuje elektronskim platformama, tako i prikupljanje informacija o interesu maturanata i budućih studenata može biti realizovano jedino elektronski.

Ukoliko ste maturant ili naš budući student, popunjavanjem kratkog upitnika sa osnovnim podacima ćete nam značajno pomoći da kvalitetno organizujemo aktivnosti naredne akademske godine i organizujemo Vaš studij na zadovoljavajući način.

Za popunjavanje upitnika koristite ovaj link.

Hvala Vam unaprijed i do skorog viđenja na Univerzitetu u Bihaću.