Poziv za prijave na novi ciklus programa dopunskog Pedagoško-pishološkog i Didaktičko-metodičkog obrazovanja

dppo

 

Na osnovu člana 104. Statuta Univerziteta u Bihaću i člana 6. Pravilnika o dopunskom pedagoško-psihološkom i didatkičko-metodičkom obrazovanju lica koja nisu završila nastavničke fakultete, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 2. (drugoj) redovnoj sjednici u akademskoj 2014/15. godini održanoj dana 18. novembra 2014. godine, donosi

ODLUKU

o organiziranju i provođenju edukacije i polaganja ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa za osposobljavanje rada u školi

I

Za lica koja nisu završila nastavničke fakultete, a žele zasnovati radni odnos u školi, organizira se edukacija i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko- metodičkog programa za osposobljavanje rada u školi (zimski semestar).

Prijem dokumentacije vršit će se od 20.11.2014. godine do 5.12.2014. godine.

II

Prof.dr. Fehim Rošić imenuje se za voditelja pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je verificirati dnevnike za obavljanje prakse.

Voditelj pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke prakse obavezan je dostaviti dekanu Fakulteta prijedlog rasporeda predavanja za prijavljene kandidate koji žele pristupiti nastavi i polaganju iz oblasti didaktičko-pedagoške grupe predmeta.

III

Pravo na sticanje Uvjerenja o položenoj razlici pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti imaju osobe: sa završenom visokom stručnom spremom, sa završenom višom stručnom spremom i lica sa završenim petim stepenom stručne spreme.

Osobe sa završenom visokom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja nastave iz predmeta svoje struke u srednjoj školi.

Osobe sa završenom višom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo na izvođenje praktične nastave u srednjoj školi iz predmeta svoje struke.

Osobe sa završenim petim stepenom stručne spreme, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja prakse za učenike srednjih škola.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Kandidati su obavezni priložiti ovjerenu kopiju diplome, rodni list te prijavu za program koja se može preuzeti ovdje.