Pedagoški fakultet domaćin djeci smještenoj u Migracionom centru Sedra

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa Fondom otvoreno društvo Bosne i Hercegovine već drugi mjesec provodi edukaciju bosanskog i engleskog jezika za djecu smještenu u Migracionom centru Sedra.

Kako je uočeno da većina djece žele druženje sa svojim vršnjacima, pravo na obrazovanje i obogaćivanje svakodnevnih sadržaja, Pedagoški fakultet je ugostio 70 mališana školskog uzrasta koji su popodne proveli učestvujući u radionicama koje su za njih priremili studenti Pedagoškog fakulteta.

Studenti razredne nastave i predškolskog odgoja pripremili su prigodne edukativne materijale za rad sa namlađima – djecom uzrasta od 6 do 9 godina. Studenti bosanskog jezika i književnosti prigodne radionice su pripremili za srednju grupu koju su činila djeca uzrasta od 10 do 13 godina a studenti engleskog jezika i književnosti ugostili su najstarije te su tom prilikom predstavili svoju, ali se i upoznali sa kulturom i tradicijom zemalja svojih gostiju.

Krajnji cilj svega je obostrana, interkulturna komunikacija koja je otklonila trenutno prisutne barijere komunikacije i posebno prihvatanja drugoga i drugačijega bez obzira kojoj kulturi, naciji ili vjeroispovjesti  pripadali.

I jedni i drugi izrazili su želju da se ovakav vid saradnje nastavi i u narednom periodu. Studenti na taj način dobivaju nova praktična iskustva za rad sa djecom, a mališani iz Sedre imaju upotpunjen, obogaćen svakodnevni život, ali i priliku za nova znanja, iskustva i prijateljstva koja će sa sobom ponijeti negdje u svijet.

[ngg src=”galleries” ids=”25″ display=”basic_thumbnail”]