Održana promocija VII generacije magistranata Pedagoškog fakulteta

 

Na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, u petak je 25. 09. 2020. godine održana promocija VII generacije magistranata, koji su svoje diplome stekli na jednom od sedam odsjeka Pedagoškog fakulteta. Promovirano je 8 magistara iz oblasti njemačkog jezika i književnosti, bosanskog jezika i književnosti, tjelesnog odgoja i sporta, razredne nastave i  matematike-informatike. Danas su promovirani:

  1. Ćehić Selma u zvanje magistra njemačkog jezika i književnosti, koja je rad na temu O emocionalnim frazeologizmima u bosanskom i njemačkom jeziku na primjerima djela Meše Selimovića odbranila 6. 7. 2020. godine pod mentorstvom prof.dr. Zrinke Ćoralić
  2. Dedić Gorana, u zvanje magistra njemačkog jezika i književnosti, koja je rad na temu Apstraktne imenice iz semantičkog polja „htjeti i djelovati“ u kolokacijama njemačkog jezika odbranila 29. 6. 2020. godine pod mentorstvom prof.dr. Zrinke Ćoralić
  3. Drljević Dženita, u zvanje magistra njemačkog jezika i književnosti, koja je 29. 6. 2020. odbranila magistarski rad na temu Pragmatičke funkcije vezničkih uzročnih rečenica u njemačkom jeziku na primjeru tekstne vrste komentar u odabranim njemačkim dnevnim novinama, pod mentorstvom prof.dr. Zinete Lagumdžije.
  4. Džaferović Amir, u zvanje magistra tjelesnog odgoja i sporta, koji je pod mentorstvom prof. dr. Naima Ćeleša, 30. 12. 2019. odbranio rad na temu Prehrambene navike i nivo tjelesne aktivnosti u predikciji sastava tijela studentica Pedagoškog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija.
  5. Felić Elvira, u zvanje magistra razredne nastave, koja je 24. 2.2020. odbranila magistarski rad na temu Interkulturalizam iz perspektive bosanskohercegovačkog društva i obrazovanja, pod mentorstvom prof.dr. Elvire Islamović
  6. Mušić Muharem, u zvanje magistra matematike i informatike, koji je 24.7.2020. godine pod mentorstvom doc.dr. Jasne Hamzabegović i prof. dr. Fatke Kulenović, odbranio rad na temu Softverske tehnologije za izradu mutimedijalnog i interaktivnog e-udžbenika iz odabranih poglavlja Više matematike
  7. Pandžić Edin, u zvanje magistra engleskog jezika i književnosti, koji je 19. 9. 2019. godine odbranio rad na temu Analiza različitih oblika engleskih pridjeva kao semantičkih jedinica, pod mentorstvom prof.dr. Edina Dupanovića
  8. Veladžić Daira, u zvanje magistra bosanskog jezika i književnosti, koja je 29.5.2020. godine pod mentorstvom doc.dr. Almire Džanić, odbranila magistarski rad na temu Historija razvoja pismenosti u sjeverozapadnoj Bosni.

 

Pored dekana Pedagoškog fakulteta prof.dr. Vildane Pečenković i prodekana za naučno-istraživački rad prof.dr. Zrinke Ćoralić i prodekana za nastavu prof.dr. Bernadina Ibrahimpašića, svečanoj promociji prisustvovali su još mentori kandidata sa II  ciklusa studija. Za najboljeg studenta VII generacije magistranata, proglašena je studentica Selma Ćehić.  

[ngg src=”galleries” ids=”43″ display=”basic_thumbnail”]