Promocija diplomanata Pedagoškog fakulteta

Na osnovu člana 104.,. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine), Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta na 22. elektronskoj sjednici održanoj od 11. do 14.9.2020. godine, donosi prijedlog

ODLUKE

I

Utvrđuje se vrijeme održavanja promocije diplomanata Pedagoškog fakulteta na dan 25.9.2020. godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u učionici broj 1 prema sljedećem rasporedu:

10:00 – II ciklus
11:00 – Odsjek za engleski jezik i književnost
12:00 – Odsjek za predškolski odgoj i Odsjek za bosanski jezik i književnost
13:00 – Odsjek za tjelesni odgoj i sport i Odsjek za razrednu nastavu
14:00 – Odsjek za njemački jezik i književnost i Odsjek za matematiku -fiziku

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Univerziteta u Bihaću.

Obrazloženje

Usljed situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID – 19, Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta odlučilo je da se promocija diplomanata Pedagoškog fakulteta održi na način opisan u dispozitivu odluke.

Preporuke za predstojeću promociju diplomanata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću