Promovirano 79 diplomanata Pedagoškog fakulteta

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću u petak je, 25. 09. 2020. godine promovirano 79 diplomanata koji su okončali studij na nekom od sedam odsjeka Fakulteta.

Promovirano je 23 bachelora  engleskog jezika i književnosti, 7 bachelora predškolskog odgoja, 4 bachelora bosanskog jezika s književnošću i historije, 7 bachelora tjelesnog odgoja i sporta, 11 bachelora razredne nastave, 12 bachelora njemačkog jezika i književnosti, 1 bachelor matematike i informatike i 8 bachelora matematike i fizike.

Promociji XX generacije diplomanata, nažalost nisu prisustvovale porodice diplomanata. Zbog pandemije koja svakodnevno odnosi živote promocija je obavljena u manjim grupama sa što manjim rizikom za širenje virusa i neželjene posljedice.

Za najboljeg studenta XX generacije diplomanata proglašena je Šejla Jusić, bachelor matematike i fizike i nagrađena je Zlatnom plaketom. Srebrenu i brončanu plaketu dekan fakulteta prof.dr. Vildana Pečenković, uručila je studenticama odsjeka za engleski jezik i književnost Šejli Sefić i Naili Elkasović.

[ngg src=”galleries” ids=”44″ display=”basic_thumbnail”]