Obavijest za I i II godinu BJK

Prof.dr. Salih Jalimam će upisivati ocjene (potpisivati indexe) iz slijedecih predmeta:

  • Opća historija starog vijeka,
  • BiH u starom vijeku i
  • BiH u osmansko doba

u nedjelju, 19. juna 2016. u 8:00 na Pedagoškom fakultetu.