Termini ispita iz informatičkih predmeta za studente II ciklusa (junsko-julski rok ak.2015/2016.)

R.Br. PREDMET PRVI ROK DRUGI ROK
DATUM VRIJEME UČIONICA DATUM VRIJEME UČIONICA
1. Moderne programerske tehnologije u razvoju obrazovnog  softvera 22.6.2016. 14:00 11 13.7.2016. 14:00 11
2. Napredne baze podataka 24.6.2016. 10:00 11 14.7.2016. 10:00 11
3. Hipermedija u obrazovanju 23.6.2016. 14:00 11 14.7.2016. 14:00 11
4. Fizikalni i matematički principi u multimedijalnom obrazovnom softveru i simulacijama 24.6.2016. 10:00 11 15.7.2016. 10:00 11