Rezultati pismenoga ispita iz Grafolingvistike

Medin Islamović 44/57 = 77,19%

Emina Beširević 40/57 = 70,71%

Aida Šiljdedić 35,5/57 = 62,28%

Elma Alibegović 34,5/57 = 60,52%