Obavijest kandidatima za polaganje pisamenog ispita

 

Komisija za provođenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu

na poslove radnog mjesta „Saradnika u zvanju asistenta“ na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

 

                                   

                 Obavještavamo Vas da je Komisija za provođenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu na poslove radnog mjesta „Saradnika u zvanju asistenta“ za područje: Društvene nauke, polje: Obrazovne nauke, grana: Opća pedagogija i Posebne pedagogije na određeno vrijeme, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BH“ , web stranici Univerziteta u Bihaću i kod Službe za zapošljavanje USK-a dana 17.12.2021.godine imenovana od strane dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sastala se dana 6.1.2022. godine i utvrdila vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata testiranjem i putem intervjua.

                 Pozivate se da dana 12.1.2022.godine (srijeda) u 11,30 sati pristupite provjeri radne sposobnosti putem pismenog testiranja u prostorije Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ul. Luke Marjanovića bb, Žegar, Bihać.

Nakon što se izvrši provjera radne sposobnosti sa kandidatima će se obaviti intervju istog dana u 13,00 sati.

Pitanja koja će se postaviti kandidatima bit će vezana za opis poslova radnog mjesta „Saradnik u zvanju asistenta“ za područje: Društvene nauke, polje: Obrazovne nauke, grana: Opća pedagogija i Posebne pedagogije i obuhvatit će sljedeće tematske  oblasti:

1.Opća pedagogoija i posebne pedagogije;

Kandidati su dužni pristupiti provjeri radne sposobnosti u tačno naznačeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u daljem postupku provođenja konkursne procedure.

Kandidati su dužni  da na traženje Komisije pokazati važeći identifikacioni dokument.

Kandidati su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

              

S  poštovanjem.

 

                                                                                                                    Predsjednik Komisije:

                                                                                                                    Doc.dr. Šejla Bjelopoljak