Poziv kandidatima na provjeru radne sposobnosti putem pismenog testiranja

Obavještavamo Vas da je Komisija za provođenje procedure izbora kandidata po raspisanom Javnom konkursu na poslove radnog mjesta „Saradnika u zvanju asistenta“ za područje: Prirodne nauke, polje: Fizičke nauke, grana: Opća i nuklearna fizika na određeno vrijeme, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BH“ , web stranici Univerziteta u Bihaću i kod Službe za zapošljavanje USK-a dana 17.12.2021.godine imenovana od strane dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sastala se dana 11.1.2022. godine i utvrdila vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata testiranjem i putem intervjua.

                 Pozivate se da dana 17.1.2022.godine (ponedjeljak) u 9,30 sati pristupite provjeri radne sposobnosti putem pismenog testiranja u prostorije Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, ul. Luke Marjanovića bb, Žegar, Bihać.

Nakon što se izvrši provjera radne sposobnosti sa kandidatima će se obaviti intervju istog dana u 11,00 sati.

Pitanja koja će se postaviti kandidatima bit će vezana za opis poslova radnog mjesta „Saradnik u zvanju asistenta“ za područje: Prirodne nauke, polje: Fizičke nauke, grana: Opća i nuklearna fizika i obuhvatit će sljedeće tematske  oblasti:

  1. Opća i nuklearna fizika;
  2. Pedagogija i didaktika;
  3. Metodika nastave.

Kandidati su dužni pristupiti provjeri radne sposobnosti u tačno naznačeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u daljem postupku provođenja konkursne procedure.

Kandidati su dužni  da na traženje Komisije pokazati važeći identifikacioni dokument.

Kandidati su dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera.

              

S  poštovanjem.

 

                                                                                                                    Predsjednik Komisije:

                                                                                                                    Prof.dr. Bećo Pehlivanović