Svečana promocija diplomanata i magistranata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 61. a u vezi člana 225. stav (5) Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno­ naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0203-111/21 od 14. 1O. 2021. godine, na LX (šezdesetoj) redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj, dana 03. 11. 2021. godine, donesena je slijedeća

 

ODLUKA

o održavanju promocije

dodjele diploma diplomantima I ciklusa i magistrantima II ciklusa na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

I

 

Prihvata se prijedlog održavanja promocije diplomanata I ciklusa i magistranata II ciklusa prema Odluci Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj: 0203-111/21 od 14. 10. 2021. godine i utvrđuje termin održavanja promocije kako slijedi:

Pedagoški fakultet održat će promociju dana 24. 12. 2021. godine (petak) u sali Kulturnog centra sa početkom u 10:00.

II

Zadužuje se Pedagoški fakultet za kompletnu organizaciju promocije te da blagovremeno obavijesti učesnike promocije.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Važna napomena! – Učesnici su obavezni pridržavati se donesenih epidemioloških mjera (nošenje maski i održavanje distance). Na žalost, zbog trenutne epidemiološke situacije promocija će se održati bez gostiju.

Dodatna napomena! – Diplomanti su obavezni sa sobom ponijeti identifikacioni dokument.

Spisak diplomanata

Spisak magistranata